இயற்க்கை அதிசயம்:- அருவியில் நீர் கீழே கொட்டாமல் மேலே செல்லும் வீடியோ

Written by
  • Admin .
  • 3 years ago

 அருவியில் நீர் கீழே கொட்டாமல் மேலே செல்லும் காட்சி காற்றின் வேகம் நீரின் அடர்த்தியை விட அதிகமாக இருப்பதால் இது போல் நிகழும்

வீடியோவை பார்க்க:-https://twitter.com/MydreamtraveI/status/1428889297222963205

Article Categories:
NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *