உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்க பெயர் இருக்கா

Written by
  • Admin .
  • 3 years ago

மொபைலில் சரிபார்ப்பது எப்படி

உங்கள்மொபைல்போன்மூலம்ஆன்லைனில்வாக்காளர்பட்டியலில்உங்கள்பெயர்உள்ளதாஎன்றுபார்ப்பதுஎப்படி

https://4.bp.blogspot.com/-d4YcRPjdcHg/XK8ewYr9z7I/AAAAAAAAB3E/3RHdqQ7u1jAPCuVkWaL71Pbl73Zw0gK2gCLcBGAs/s320/maxresdefault.jpg

முதலில்கீழேஉள்ள  Link click செய்யுங்கள்அதில்உங்கள்வாக்காளர்அடையாளஅட்டைஎண்பதிவிட்டுசர்ச்செய்யுங்கள்உங்கள்வாக்காளர்விவரம்அனைத்தும்வரும்

அப்படிவரவில்லைஎன்றால்உங்களுக்குவாக்காளர்பட்டியலில்உங்கள்பெயர்இல்லைஎனஅர்த்தம்மீண்டும்புதியவாக்காளர்பட்டியலில்பெயர்சேர்க்கவிண்ணப்பிக்கலாம்

https://tnsec.tn.nic.in/tn_election2021/find_your_polling_station.php

அல்லது

http://electoralsearch.in/

cid:frame-FB0A71067581255B83B08DD1DE6CEED4@mhtml.blink  

வாக்காளர்பட்டியலில்உங்கள்பாகம்எண் ,வரிசைஎண், முகவரிபோன்றஅனைத்துவிவரங்களும்வரும். அப்படிவரவில்லைஎன்றால்உங்கள்வாக்காளர்அட்டைபதிவுநீக்கப்பட்டுள்ளதுஎன்றுஅர்த்தம்உடனடியாகபுதியஅட்டைவேண்டிவிண்னப்பித்துகொள்ளுங்கள்

அல்லதுகீழ்உள்ளஆப்இன்ஸ்டால்செய்துகொள்ளுங்கள்

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen

cid:frame-8908ACAF7468AA088D3B95CD4BB4A8BD@mhtml.blink அதில்உங்கள் Voter ID number பதிவிட்டு  SUBMIT என்ற option Click செய்யுங்கள்வாக்காளர்பட்டியலில்உங்கள்பாகம்எண் ,வரிசைஎண், முகவரிபோன்றஅனைத்துவிவரங்களும்வரும். அப்படிவரவில்லைஎன்றால்உங்கள்வாக்காளர்அட்டைபதிவுநீக்கப்பட்டுள்ளதுஎன்றுஅர்த்தம்உடனடியாகபுதியஅட்டைவேண்டிவிண்னப்பித்துகொள்ளுங்கள்

Article Categories:
NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *