பொறியியல் சார்நிலை பணி தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Written by
  • Admin .
  • 2 years ago

-சென்னை – தமிழ்நாட்டில் வருகின்ற செப்.18ல் நடைபெற உள்ள ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் சார்நிலை பணி தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

💫-www.tnpsc.gov.in

💫-என்ற இணையதளத்தில் எழுத்துத் தேர்வுக்கான ஹால்டிக்கெட் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

விரைவு! தெளிவு! எளிமை!

www.swott.in

Article Categories:
NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *